Vårens kurser

Hittills är följande kurser och seminarier planerade:

VD- och HR-nätverksträff
” Att finna och ta vara på Kindas ungdomar – hur kan de bli våra framtida medarbetare? ”
23 mars kl 12-15
Läs mera i inbjudan

Mark, detaljplaner, bygglov i Kinda – aktuellt 2018
Seminarium – Om nulägre, processer och framtidsmål för Kinda.
17 april kl 17-20

Grundläggande livsmedelshygien
Halvdagskurs
17 april kl 8-12

VD- och HR-nätverksträff
27 april

Möta affärsmässiga behov
Kunskaper, färdigheter och medvetet beteende för att bli ännu bättre på att möta dina kunder
25 maj kl 12-17

VD- och HR-nätverksträff
1 juni

Välkommen att anmäla dig till ylva.vaxtkraft@gmail.com
(bindande anmälan)

Frågor: Ylva Wall 0709-67 00 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Hem

Offentlig upphandling 15 februari

Seminarium offentlig upphandling

Växtkraft Kinda bjuder in…

 ”Upphandlingsstrategin som trädde i kraft våren 2017, vad för den med sig?”
”Hur kan jag hålla koll på aktuella upphandlingar och vad bör jag som intresserad leverantör tänka på?”
”Kinda Kommuns investeringsplan – vilka upphandlingar är aktuella under 2018?”

SEMINARIUM ”Offentlig upphandling – aktuellt 2018”

Datum   Torsdag 15 februari
Kl 12.00-14.30 inklusive lättare måltid
eller
Kl 17.30-20.00 inklusive lättare måltid

Du finner all information i bifogad inbjudan:
Offentlig-upphandling-15-februari.doc
Välkommen med din anmälan före den 9 februari.

Vi vill hjälpa dig att göra rätt – välkommen!

Posted in Hem

Öppet medlemsmöte 30/11

Växtkraft bjuder in…          

 – Förnyelse och förändring – vad innebär Kinda kommuns organisationsförändring och vad kommer jag som företagare märka för skillnad?
– Kinda Kommuns fokus på näringslivet – vad finns för näringslivsstrategi och långsiktiga ambitioner?
– Näringslivsranking 2017 – hur bearbetas resultatet av Kinda kommun och vad händer därefter?

Välkommen till höstens medlemsmöte – öppet för alla!
Torsdag den 30 november  kl 17.30-21.00
Församlingsgården Kyrkstigen 2, Kisa

Möt kommunchef Rosie-Marie Fors, som kommer att belysa dessa viktiga frågeställningar som rör våra företag och kommunens näringsliv som helhet.

Utöver detta vill vi på Växtkraft Kinda presentera vår styrelse, verksamhet och vilka aktiviteter som är planerade 2018. Det finns tid för dig att mingla och nätverka under kvällen, ta vara på den!
Program
17.30 Samling, mingel och lättare måltid
18.30 Mötesstart
– Växtkraft Kinda
– Styrelsen – vilka är de?
– Växtkraft Kinda – vad gör de?
– Vad är på gång 2018?
19.30 Fika & mingel
20.00 Mötet fortsätter
– Kommunchef Rosie-Marie Fors – Näringslivet i Kinda
– Diskussion och frågor
21.00  Avslut

Kostnad
Kostnadsfritt för medlem i Växtkraft Kinda
150 kr exklusive moms för icke medlem

Anmälan
roland.vaxtkraft@gmail.com tel 0705-51 94 62, senast 17/11.
Anmälan är bindande
Ange ev matallergier

Vi ser fram emot att få träffa dig – VARMT VÄLKOMMEN!

Ylva Wall, Roland Frithiofsson, Eva Torell

 

Posted in Hem

Ledarskapsutbildning 2018

Växtkraft Kinda bjuder in…

Vill du bli bättre på att…
…använda dina styrkor
…bli en tydligare och starkare ledare
…addera mervärde till ditt företag

Välkommen till ”Personligt ledarskap”, ett 3 dagars spännande och utvecklande ledarskapsprogram, som genomförs lokalt i Kinda. Kursen utgår från din verklighet och bygger på att utveckla dina specifika styrkor och egenskaper. Vi förlägger detta i Kinda så du sparar tid, kostnader för resa och boende plus att du kan bygga vidare på ditt lokala nätverk.

Kursdagar: 9 januari, 22 januari, 2 februari

Anmälan senast 15 december – ”först till kvarn” gäller.

Du finner fullständig information i bifogade dokument. Hör gärna av dig om du har frågor.

Välkommen att utvecklas!

Läs mera:
Inbjudan Personligt Ledarskap
Personligt Ledarskap sid 1
Personligt Ledarskap sid 2

Posted in Hem

Arbetsmiljö – översikt för den oinvigde

Välkommen till halvdagskurs

”Arbetsmiljö – översikt för den oinvigde”
Tisdag den 28 november kl 13.30-16.30

  • Har du gjort en riskbedömning av ditt företag?
  • En olycka händer så lätt – vad borde vi ha haft på plats?
  • Vad krävs för att mitt företag ska bli godkänt vid en inspektion?
  • Vad krävs av Dig för att 98 % av dina medarbetare ska vara engagerade medarbetare?

Anmäl ditt deltagande senast den 17 november

Läs hela inbjudan: Inbjudan Arbetsmiljöutbildning 28 novemb

er

Posted in Hem

Aldrig försent – förverkliga dina drömmar

Aldrig försent – Förverkliga dina drömmar inom gröna näringar!

Tisdag 3 oktober på Kisa bibliotek

Vi i KindaMat tror att det finns många som har en idé, en tanke att testa något nytt inom de gröna näringarna. För att inspirera och pusha dig att förverkliga din dröm har vi bjudit in några spännande entreprenörer till Kisa som berättar om sin resa i motgång och medvind.

Anmälan senast 29/9                                                                                                             Läs hela inbjudan här

 

Posted in Hem

Svenskt Näringslivs ranking 2017

Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat ger detta år, en för Kindas del, sämre rankning än föregående år.

Från plats 110 av landets 290 kommuner vid förra årets ranking, sjunker Kinda till plats 161 år 2017.

Den utvecklingen är varken Växtkraft Kinda eller Kinda kommun nöjda med. Tillsammans jobbar vi för ett livskraftigt näringsliv, verksamt i ett företagsklimat som ger företagaren de bästa möjligheter att utveckla sig och sitt företag. Ett företagsklimat där alla parter känner varandras förutsättningar och roller, där vi hjälper varandra att utvecklas positivt.

Efter att vi i våras fått ta del av bakomliggande enkätsvaren från Kinda-företagarna på en rad frågor om hur de upplever attityder, information och service mm., kunde Kinda kommun och Växtkraft Kinda konstatera att vi har en del förbättringsområden att samlas kring. Den frågan som fick lägsta betyget i Kinda, liksom i stort sett hos varje kommun i landet, var Kommunal Upphandling. Innan sommaren genomfördes därför utbildningsinsatser vid 2 tillfällen för Kindas företagare tillsammans med kommunala tjänstemän. Detta är ett exempel på hur vi vill använda Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet på ett konstruktivt sätt där vi på lokal nivå har påverkansmöjlighet. Andra faktorer i rankingen, som regional infrastruktur som vägnät, tåg- och flygförbindelser, har vi mindre möjlighet att påverka lokalt. Kompetensförsörjning av näringslivet är ett prioriterat område, där vi inom Växtkraft Kindas organisation har en Kompetensgrupp som kommer att ta fram förslag på åtgärder. Växtkraft Kinda har också startat ett lokalt HR- & VD-nätverk i syfte att hitta åtgärder som bidrar till lösningar på företagens kompetensbehov.

Kindas företagsklimats utveckling över tid är för oss viktigare än utfallet enstaka år eller i jämförelse med andra kommuner.

Kindaföretagarnas bedömning av andra gruppers attityder till företagandet känns tillfredsställande och lovande inför framtiden.

Vi behöver alla bli tydligare avseende förväntningar, förutsättningar och roller i dialogen mellan näringsliv och samhälle.

Avslutningsvis så är Kinda kommun och Växtkraft Kinda just nu mitt uppe i ett arbete med att utarbeta en Näringslivsstrategi för Kinda kommun. Denna strategi för utveckling och tillväxt kommer att vara vägledande för Kinda kommuns näringslivsarbete framöver.

Kjell Holmström, ordf Växtkraft

Posted in Hem

Utbildningar hösten 2017

Under hösten är följande kurser planerade/genomförda:
”Framgångsrikt bemötande” – lunch- eller kvällsföreläsning 31 augusti
Brandkunskap – halvdagskurser 5 och 6 september
Hjärt-Lung-räddning – halvdagskurser 26 och 27 september
Matallergier & Specialkost, halvdagskurser 21 november
Livsmedelshygien – halvdagskurs 28 september
Ledarskapsprogram
VD/HR- nätverk 8/9, 13/10, 8/12

Mer information och fler kurser läggs upp fortlöpande.

 

Posted in Hem