Växtkraft Kinda

 

Hjälp för privatpersoner i riskgrupperna

Växtkraft Kinda hänvisar till den facebookgrupp som startats för att bistå riskgrupperna.

 

Tillsammans mot Covid-19 – Kinda med omnejd!

 

 

 

INFORMATION FRÅN GRUPPEN

Befinner du dig i riskgruppen och behöver hjälp med att handla, rasta hunden eller göra andra ärenden men utifrån rådande läge inte kan eller vågar? Det finns nu en hjälpgrupp bestående av frivilliga runt om i vårt samhälle, både företag samt privatpersoner som hjälper dig med just detta.

För att det ska bli lättare att koordinera hjälpen till de som är i behov av den har kommunen delats upp till olika koordinatorer. Behöver du hjälp kontaktar du i första hand den koordinatorn som bor i din kommundel.

När en hjälpförfrågan inkommit till någon av oss koordinatorer kommer hen i sin tur att kontakta någon i hjälpgruppen som sagt att de kan hjälpa till. Samtliga som är med i hjälpgruppen gör detta frivilligt och kontrolleras noga av våra koordinatorer.

Johan Henriksson är huvudansvarig för gruppen och samordnare för samtliga koordinatorer. Har du frågor rörande den hjälp som kan fås samt hur det går till tveka inte att höra av dig till mig.

Johan Henriksson – Samordnare för gruppen samt koordinator för Rimforsa, Björkfors med omnejd
Telefonnummer: 0735-268292
Mail: johan.henriksson@kinda.se

Annica Haag – Koordinator för Horn, Hycklinge med omnejd.
Telefonnummer: 0702-326582
Mail: annemo34@hotmail.com

Anders Lind – Koordinator för Kisa med omnejd.
Telefonnummer: 0703-243994
Mail: anders.lind@ibalans.eu

——————————————————————————————————————

Längre ned på sidan finns information om att butikerna i Kisa har öppet vardagar 7-8 enbart för riskgrupperna, butiker som erbjuder hemleverans av varor eller lunchportioner mm.

——————————————————————————————————————–

Företagsstöd i Coronatider!

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE OCH KAN PÅVERKA!

Vi följer utvecklingen och anpassar oss för att snabbt kunna bemöta ansvariga myndigheternas direktiv! 

Vi fortsätter hålla kontakten med företag i kommunen och kan, med handen på hjärtat, säga att engagemanget från både det offentliga och den privata sidan, värmer och ger hopp. Vi finns här för varandra och gör vårt bästa för att tillsammans hitta lösningar för att komma till andra sidan. 

Vi har skickat en ENKÄT med 5 frågor kring hur ditt verksamhet påverkas av COVID-19. Hjälp oss få en uppfattning av nuläget genom besvara frågorna

Vi fortsätter följa uppdateringarna och finns här för er! 

INFORMATION TILL FÖRETAGARE

‼️ Klicka här för samlad viktig information för dig som är företagare! 
Här hittar du allt; från länkar till stödlinjer till myndigheternas detaljerade informationskanaler!
För lokalt förankrade frågor kontakta Kinda Kommun, Växtkraft Kinda
eller Er branschorganisation. 

 

FÖRETAGSSERVICE

Företag från Kinda Kommun som har Coronarelaterade frågor om stöd, eller undrar vart de kan vända sig, är välkomna att ringa eller mejla Linköpings företagsservice.
Telefonnummer 013 20 61 00, måndag-fredag kl 8-17
E-post: foretagsservice@linkoping.se
Öppettider: måndag-fredag klockan 8.00-17.00 (lunchstängt 12.00-13.00)

För lokalt förankrade frågor kontakta Kinda Kommun, Växtkraft Kinda
eller er branschorganisation.

——————————————————————————————————————–

 

 

ERBJUDANDE från företag i Kinda Kommun

De senaste veckorna har gjort att många av kommunens invånare har påverkats av COVID-19-restriktionerna. Från livsmedelsbutikerna till restauranger och lokala producenter, har vi fått ihop en lista med olika typer av erbjudande.

LIVSMEDELSBUTIKERNA i Kisa har särskilda öppettider för riskgrupperna, måndag – fredag 07.00-08.00. För mer information och uppdateringar besök länkarna under:
HEMKÖP Kisa
Ica Supermarket I Kisa
Coop Kisa

Ica Supermarket i Rimforsa har möjlighet till beställning via nätet, upphämtning samt leverans vid behov.
För mer information och uppdateringar klicka HÄR. 

ICA Nära Vahlströms Horn har möjlighet till beställning via telefon samt hemleverans.  För mer information och uppdateringar klicka HÄR
——————————————————————————————————————–
HAR DU eller DITT FÖRETAG ett erbjudande, dela gärna med oss så vi ser till att alla i våra register får det. 
——————————————————————————————————————–
‼️ Aktuella erbjudanden från Kinda!!

 

Nya Blå Hästen 

 

 

 

Kisa Wärdshus

 

 

 

Landets Goda – Specerihandel

 

 

Storgården Konferens Gastronomi Relax

 

 

 

 

Rimforsa Strand

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

Människor som är ledsna och oroliga kan ringa eller maila Kindas präster för samtal.

Emma 0494-29 04 44, emma.renhorn@svenskakyrkan.se

Jörgen 0494-29 04 43, jorgen.sundeborn@svenskakyrkan.se

Larz  0494 – 29 04 42, larz.netz@svenskakyrkan.se

——————————————————————————————————————–

TILLSAMMANS är vi starkare och kan påverka!

——————————————————————————————————————-

Regeringens krispaket
för svenska företag och jobb

16 mars presenterade regeringen åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Det krispaket som presenterades kan, beroende på hur situationen utvecklas, omfatta över 300 miljarder kronor.

Samlade ekonomiska åtgärder i Sverige hittills

  • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
  • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
  • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
  • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
  • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
  • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
  • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
  • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

För ytterligare information, se https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

Utöver regeringens krispaket har Riksbanken har beslutat att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning. Beslutet fattades på torsdagen vid ett extrainsatt penningpolitiskt möte. Det framgår av ett pressmeddelande: ”Riksbanken bidrar på så sätt tillsammans med övriga myndigheter till att begränsa effekterna av coronapandemin. Riksbanken står beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs”, skriver Riksbanken.

För mera information, se https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-for-att-sakerstalla-kreditforsorjningen/

………………………………………………………………………………………………………………………….

Växtkraft Kinda följer utvecklingen och anpassar sig för att snabbt kunna bemöta ansvariga myndigheternas direktiv.

Det finns mycket information som cirkulerar i olika mediala kanaler, mycket att läsa, lyssna och ta till sig om Corona-pandemin. Detta påverkar oss alla, i olika omfattningar, visa mer än andra, på det personliga planet och/eller i våra verksamheter.

Vi har varit i kontakt med ett antal företag i kommunen. I nuläget ser situationen olika ut för olika typer av företag och branscher. Kontentan är att tillsammans kan vi hitta möjligheter genom att hjälpas åt! Så hör gärna av dig till oss eller er branschorganisation!
Vid händelser som väcker frågor i samhället är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Vänd dig alltid till bekräftade källor, så som www.folkhalsomyndigheten.se

Vi fortsätter följa uppdateringarna och finns här för er!

Andreea Bernicu, Växtkraftmotor Växtkraft Kinda
Eva Torell, Verksamhetsledare Nyföretagarcentrum
Veronica Eriksson, Styrelseordförande VK och NFC