BOLAGSUPPLYSNINGEN.SE

Många företagare har fått ett brev från företaget Bolagsupplysningen.se med erbjudande att lägga till företagsuppgifter på Bolagsupplysningens webbplats.

Vi vill uppmärksamma alla företagare på att Bolagsupplysningen.se inte är en tjänst hos Bolagsverket. Läs mera på http://www.bolagsverket.se/om/oss/nyheter/arkiv/2014/bolagsupplysningen-se-ar-inte-en-tjanst-hos-bolagsverket-1.10819

Den som skickar in blanketten beställer ett tvåårigt abonnemang á 4.795kr/år med automatisk förlängning.

Bolagsupplysningen

Posted in Hem

Enkät företagsklimat

Igår presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av vårens enkätomgång angående Företagsklimatet i våra kommuner. Enkäten, som för Kindas del besvarats av 88 företag, utgör en viktig del i den samlade rankingen, som presenteras 20 september. Det troliga är att Kindas företagsklimatranking kan komma att förbättras från nu gällande 110:e plats (av landets 290 kommuner).
Detta eftersom den nu redovisade enkätdelen visar att företagen i Kinda tycker att Företagsklimatet förbättrats jämfört med året innan (avser det sammanfattande omdömet). I såväl länet som riket har utvecklingen det senaste året gått åt andra hållet.
Vill Du titta närmare på Svenskt Näringslivs undersökning, så följ länken http://www.foretagsklimat.se/kinda/enkatfragor
Där finns det många delfrågor att fundera kring, allt för att ytterligare förbättra klimatet.

Företagarträff i Björkfors 26 maj

Företagarna bjuder in till Företagarträff i Björkfors torsdagen 26 maj kl 18.30.
Anmäl Dig senast 24 maj på telefonsvarare 0494-10828 alt kinda@foretagarna.se
Höstens företagarträffar:
• 8 september – Kräftskiva på Vråken i Kisa.
• 6 oktober – Fler och aktivare medlemmar inom föreningslivet.
Inspirationskväll i samarbete med KindaYdre Sparbank.
• 3 november – Företagsbesök på Ljunghäll i Södra Vi
• 1 december – Företagsbesök Rimforsa
Posted in Hem

Välkommen till Växtkrafts och NFC:s årsstämmor

Torsdag 19 maj kl 15,30
Plats: Tranan, Lärcentrum, vån 3
Anmälan: senast 16 maj till roland.vaxtkraft@gmail.com

Årsredovisning Växtkraft 2015
Revisionsberättelse Växtkraft 2015

Årsredovisning NFC 2015
Revisionsberättelse NFC 2015

Valberedningens förslag till Växtkrafts styrelse, NFCs styrelse, Idé- och Intressentgruppen samt revisor och revisorssuppleant

Styrelsens Arbetsordning, Arbetsfördelning samt I&I Arbetsordning

Verksamhetsplan 2015

Budget 2016

Posted in Hem