Enkät företagsklimat

Igår presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av vårens enkätomgång angående Företagsklimatet i våra kommuner. Enkäten, som för Kindas del besvarats av 88 företag, utgör en viktig del i den samlade rankingen, som presenteras 20 september. Det troliga är att Kindas företagsklimatranking kan komma att förbättras från nu gällande 110:e plats (av landets 290 kommuner).
Detta eftersom den nu redovisade enkätdelen visar att företagen i Kinda tycker att Företagsklimatet förbättrats jämfört med året innan (avser det sammanfattande omdömet). I såväl länet som riket har utvecklingen det senaste året gått åt andra hållet.
Vill Du titta närmare på Svenskt Näringslivs undersökning, så följ länken http://www.foretagsklimat.se/kinda/enkatfragor
Där finns det många delfrågor att fundera kring, allt för att ytterligare förbättra klimatet.

Företagarträff i Björkfors 26 maj

Företagarna bjuder in till Företagarträff i Björkfors torsdagen 26 maj kl 18.30.
Anmäl Dig senast 24 maj på telefonsvarare 0494-10828 alt kinda@foretagarna.se
Höstens företagarträffar:
• 8 september – Kräftskiva på Vråken i Kisa.
• 6 oktober – Fler och aktivare medlemmar inom föreningslivet.
Inspirationskväll i samarbete med KindaYdre Sparbank.
• 3 november – Företagsbesök på Ljunghäll i Södra Vi
• 1 december – Företagsbesök Rimforsa
Posted in Hem

Välkommen till Växtkrafts och NFC:s årsstämmor

Torsdag 19 maj kl 15,30
Plats: Tranan, Lärcentrum, vån 3
Anmälan: senast 16 maj till roland.vaxtkraft@gmail.com

Årsredovisning Växtkraft 2015
Revisionsberättelse Växtkraft 2015

Årsredovisning NFC 2015
Revisionsberättelse NFC 2015

Valberedningens förslag till Växtkrafts styrelse, NFCs styrelse, Idé- och Intressentgruppen samt revisor och revisorssuppleant

Styrelsens Arbetsordning, Arbetsfördelning samt I&I Arbetsordning

Verksamhetsplan 2015

Budget 2016

Posted in Hem

Utdelning av utmärkelser

Torsdag 28/4 anordnade Företagarna, NFC, Växtkraft Kinda och Kinda kommun företagarfest med utdelning av årets utmärkelser.

Utmärkelserna duggade tätt under kvällen:
– Årets företagare 2016, utsedd av Företagarna i Kinda: Svetsmekano i Kisa AB (Benny Knutsson och Helena Waldau Knutsson)
– Årets hedersomnämnande, utsedd av Företagarna i Kinda: Kinda Ydre Sparbank
– Årets nyföretagare, utsedd av NyföretagarCentrum: Kinda Snickeri AB (Edvin Ekenvärn och Mats Gustafsson)
– Det goda värdskapet, utsedd av Växtkraft Kinda: Horn Vandrarhem (Ewa Pettersson och Kenneth Johansson)

Glada pristagare, en välsmakande buffé och en fingerfärdig trollkarl bidrog till kvällens goda stämning!Samsum tömd 160429 957

Samsum tömd 160429 945

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsum tömd 160429 966

Utdelning av utmärkelser

Årets höjdpunkt för näringsliv och företag i Kinda!

Företagarna, NFC, Växtkraft Kinda och Kinda kommun inbjuder till utdelning av årets utmärkelser.
Torsdag 28 april kl 18.30 i Församlingshemmet, Kisa

Utmärkelser:
– Årets företagare 2016, utses av Företagarna i Kinda
– Årets hedersomnämnande, utses av Företagarna i Kinda
– Årets nyföretagare, utses av NyföretagarCentrum
– Det goda värdskapet, utses av Växtkraft Kinda

I samband med utdelningen bjuder vi på mat
(dryck betalas separat).

Vi lovar att det blir en ”magisk” kväll!

Anmälan till kinda@foretagarna.se eller telefonsvarare 0494-108 28 senast 25 april.

Posted in Hem

Vi påminner om frukostmötet 12 april

Möte kl 8-9. Frukost 7,30. Anmälan senast måndag lunch.
– Information om nya polisorganisationen av kommunchef Anita Silfver
–  Besöksnäringens betydelse för Kindas utveckling och pågående strategiarbete
–  Behovet av och förutsättningarna för Centrumledare
–  Behövs utbildning i Offentlig Upphandling
–  samt de frågor Du lyfter !
 
Frukost 50:- serveras från 7.30 och nätverkandet sätter igång.
Det månatliga Frukostmötet på Kisa Wärdshus.
Mötet där Du som företagare har möjlighet att lyfta Dina hjärtefrågor till dialog.
Dialog mellan företagare och även mellan näringslivet och kommunen.
Posted in Hem