Växtkraft Kinda

 

 

 

 

Växtkraft Kinda ekonomisk förening är i likvidation.

————————————————————————————————————–

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett framgångsrikt näringsliv genom en hållbar tillväxt!

Växtkraft Kinda är en ekonomisk förening som på de lokala företagens och kommunens uppdrag driver delar av den näringslivs- och besöksnäringsutveckling som sker inom kommunen. Under åren, har Växtkraft Kinda positionerat sig som den oberoende näringslivsorganisationen i Kinda kommun, länken mellan kommun och näringsliv.

Växtkraft Kinda hjälper företag att identifiera sina behov och kartlägga vilka möjligheter som finns och de rätta verktygen för att bemöta behoven med syfte av att växa långsiktigt!
Vi arbetar för och med företag i Kinda Kommun i samarbete med de kommunala verksamheterna samt regionala aktörer.

Växtkraft Kinda är näringslivsorganisationen som har en SAMVERKAN / PÅVERKANS funktion och som kontinuerligt arbetar med en flexibel och dynamisk affärsmodell i linje med omvärldens nuläge och framtidens utmaningar.