Medlemsmöte 27 januari

2015 fokuserar Växtkraft på medlemsnyttan!
Vi startar kommande år med att bjuda in alla intresserade,
medlemmar såväl som icke medlemmar,
till medlemsmöte med syfte att föra en fruktbar dialog
om Växtkrafts verksamhet och planerade nysatsningar.
Boka redan nu in tisdag 27 januari kl 18-21.
Vi återkommer med mera info senare.
God Jul
hälsar
Roland: 070-551 94 62, roland@vaxtkraftkinda.se
Eva: 070-555 33 31, eva@vaxtkraftkinda.se
(Obs! Nya mailadresser och telefonnummer)
Posted in Hem