Växtkraft Kindas företagarträff 29/1

Alla vill vi väl utvecklas?

Professor Anna Öhrwall Rönnbäck, Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM), vid Linköpings Universitet kommer och inspirerar oss till fortsatt utveckling,

Annas föredrag börjar vid 20-tiden den 29 januari, på Växtkraft Kindas företagarträff.

Företagarträffen inleds kl 18 med en redovisning av och diskussion om det utvecklingsarbete som pågått inom Växtkraft det senaste året. Hur kan vi göra Växtkraft mera effektivt och relevant för Kindas näringslivsutveckling ?

KOM MED OCH PÅVERKA

Se bifogat program.

Anmälan till mig senast 26/1: roland@vaxtkraftkinda.se,
070-5519462

Posted in Hem

Växtkraft Kindas företagarträff 29/1

Den 27/1 är det Förintelsens Minnesdag
Jag har tidigare bett Dig reservera en kväll i slutet av januari för 
att delta på Växtkraft Kindas företagarträff om Affärsutveckling i 
mindre företag.

Det datum vi valde visade sig vara illa valt, då den är Minnesdag 
för Förintelsens Offer.

Torsdag 29/1 fokuserar vi på Växtkraft Kinda 
Vi bokar därför om datumet till torsdag 29 januari kl 18-21.
Posted in Hem