Företagsutställning på Kise Marken 7 maj

Vill Du delta som utställare på KiseMarken lördagen 7 maj?
Maila roland.vaxtkraft@gmail.com snarast möjligt! Begränsat antal platser.

Vid förra KiseMarken, som Lions arrangerade 2014, gavs ett 20-tal företag möjlighet att delta i en FöretagsUtställning utomhus vid Allhamra-skolan. Vi har nu fått möjligheten att visa upp Kindaföretag även på årets KiseMarken. Allhamra-skolan kommer troligen att ha visning och aktiviteter inomhus, medan vi disponerar parkeringsytorna

Posted in Hem