Enkät företagsklimat

Igår presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av vårens enkätomgång angående Företagsklimatet i våra kommuner. Enkäten, som för Kindas del besvarats av 88 företag, utgör en viktig del i den samlade rankingen, som presenteras 20 september. Det troliga är att Kindas företagsklimatranking kan komma att förbättras från nu gällande 110:e plats (av landets 290 kommuner).
Detta eftersom den nu redovisade enkätdelen visar att företagen i Kinda tycker att Företagsklimatet förbättrats jämfört med året innan (avser det sammanfattande omdömet). I såväl länet som riket har utvecklingen det senaste året gått åt andra hållet.
Vill Du titta närmare på Svenskt Näringslivs undersökning, så följ länken http://www.foretagsklimat.se/kinda/enkatfragor
Där finns det många delfrågor att fundera kring, allt för att ytterligare förbättra klimatet.

Företagarträff i Björkfors 26 maj

Företagarna bjuder in till Företagarträff i Björkfors torsdagen 26 maj kl 18.30.
Anmäl Dig senast 24 maj på telefonsvarare 0494-10828 alt kinda@foretagarna.se
Höstens företagarträffar:
• 8 september – Kräftskiva på Vråken i Kisa.
• 6 oktober – Fler och aktivare medlemmar inom föreningslivet.
Inspirationskväll i samarbete med KindaYdre Sparbank.
• 3 november – Företagsbesök på Ljunghäll i Södra Vi
• 1 december – Företagsbesök Rimforsa
Posted in Hem

Välkommen till Växtkrafts och NFC:s årsstämmor

Torsdag 19 maj kl 15,30
Plats: Tranan, Lärcentrum, vån 3
Anmälan: senast 16 maj till roland.vaxtkraft@gmail.com

Årsredovisning Växtkraft 2015
Revisionsberättelse Växtkraft 2015

Årsredovisning NFC 2015
Revisionsberättelse NFC 2015

Valberedningens förslag till Växtkrafts styrelse, NFCs styrelse, Idé- och Intressentgruppen samt revisor och revisorssuppleant

Styrelsens Arbetsordning, Arbetsfördelning samt I&I Arbetsordning

Verksamhetsplan 2015

Budget 2016

Posted in Hem