Utbildningar hösten 2017

Under hösten är följande kurser planerade/genomförda:
”Framgångsrikt bemötande” – lunch- eller kvällsföreläsning 31 augusti
Brandkunskap – halvdagskurser 5 och 6 september
Hjärt-Lung-räddning – halvdagskurser 26 och 27 september
Matallergier & Specialkost, halvdagskurser 21 november
Livsmedelshygien – halvdagskurs 28 september
Ledarskapsprogram
VD/HR- nätverk 8/9, 13/10, 8/12

Mer information och fler kurser läggs upp fortlöpande.

 

Posted in Hem