Vårens kurser

Hittills är följande kurser och seminarier planerade:

VD- och HR-nätverksträff
” Att finna och ta vara på Kindas ungdomar – hur kan de bli våra framtida medarbetare? ”
23 mars kl 12-15
Läs mera i inbjudan

Mark, detaljplaner, bygglov i Kinda – aktuellt 2018
Seminarium – Om nulägre, processer och framtidsmål för Kinda.
17 april kl 17-20

Grundläggande livsmedelshygien
Halvdagskurs
17 april kl 8-12

VD- och HR-nätverksträff
27 april

Möta affärsmässiga behov
Kunskaper, färdigheter och medvetet beteende för att bli ännu bättre på att möta dina kunder
25 maj kl 12-17

VD- och HR-nätverksträff
1 juni

Välkommen att anmäla dig till ylva.vaxtkraft@gmail.com
(bindande anmälan)

Frågor: Ylva Wall 0709-67 00 20

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Hem