Höstens medlemsmöte

Höstens medlemsmöte 7 november

 

 

V 45 – INNOVATION WEEK

Medlemsmöte öppet för alla som är intresserade

”DEN DOLDA KRAFTEN”

  • Har du idésprutor bland dina medarbetare?
  • Hur kan du öka din förmåga att inspirera din verksamhet att tänka innovativt?
  • Vad kan det betyda för ditt företag att bereda plats för innovationskraft?

Välkommen till höstens öppna medlemsmöte där du får inspiration och verktyg att ta vara på ”Den dolda kraften” bland dina medarbetare och dig själv!

Möt Mats Magnusson – entreprenör, innovatör, författare, Marknadsträdet AB –  som med hjälp av ett antal goda exempel och hög energi kommer att väva ihop trådarna mellan entre- och intraprenörskap.

Föreläsningen kommer ge dig konkreta exempel på hur företag nått framgångar genom innovativt intraprenörskap och varför det kan göra dig till en mer attraktiv arbetsgivare. Du får också användbara verktyg för att ta vara på varje människas idérikedom till nytta för din verksamhet.

Läs hela inbjudan här: Inbjudan medlemsmöte 181107

Anmälan till roland.vaxtkraft@gmail.com senast 31 oktober

VÄLKOMNA!

Företagsbesök

Att öka kunskap och förståelse mellan företag och Kinda kommuns ledning är viktigt för näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat i vår kommun.

I flera år har Kinda kommuns presidium (kommunchef, utvecklingschef, ledande politiker, oppositionsråd) tillsammans med Växtkraft Kinda regelbundet besökt företag. Nu är tiderna klara för 2019 års företagsbesök. Kontakta Växtkraft om du vill ha besök på ditt företag!

Läs mera om företagsbesöken här!

 

Inventering av Kindas näringsliv och dess behov

Under senare delen av 2017 och början av 2018 genomförde Växtkraft Kinda en omfattande inventering av vårt lokala näringsliv, som mynnat ut i en övergripande rapport samt fördjupningsanalys inom två områden som presenteras i separata rapporter.

Mer än 70 företag intervjuades och frågorna handlade främst om behov av rekrytering, tillgång till praktikplatser, behov av kompetensutveckling samt uppfattning om och behov av service från Kinda kommun.  I rapporten ”Inventering av Kindas Näringsliv” återfinns det övergripande resultatet. Med utgångspunkt från detta har fördjupningsanalyserna gjorts. Dessa belyser behov av kompetensförsörjning samt företagens behov av service från Kinda Kommun.

Rapporterna är ett av de faktaunderlag som ligger till grund för näringslivsutvecklande insatser på kort och lång sikt.

Inventering av Kindas Näringsliv

Näringslivets behov. En följdanalys angående näringslivets önskemål och behov i Kinda kommun

Rekryteringsbehov. Analys av rekryteringsbehov och kompetensförsörjning hos företagen i Kinda Kommun

Svenskt Näringslivs ranking 2018

Kinda behöver fler nya företag och företagssamma människor !

Årets stora Företagsklimatranking från Svenskt Näringsliv publicerades 2 oktober. För Kindas del innebar rankingen att vi tappade 21 platser, från 161 till 182, bland landets 290 kommuner.

Kinda kommun samarbetar med Växtkraft Kinda och NyföretagarCentrum för att skapa så bra företagsklimat som möjligt i Kinda, så att det ska vara lätt att utveckla de befintliga företagen och lätt att starta nya företag.

I våras genomförde Svenskt Näringsliv en enkätundersökning i hela landet, en enkät där företagen betygsätter hur de upplever företagsklimatet i sin egen kommun och även företagsklimatet i Sverige. För Kindas del gav enkätsvaren ett litet positivt besked – företagarna tycker att företagsklimatet blivit lite bättre sen föregående mätning men fortfarande under snittet i Sverige. När det gäller det sammanfattande omdömet stiger företagens betyg av Kindas företagsklimat och resulterar i en förbättring på 20 platser (till rankingplats 166).

Företagens betyg av det lokala företagsklimatet kompletteras i den samlade rankingen av 6 viktiga faktauppgifter avseende företagandet. Här dras Kindas placering ner av att det startas för få ny företag i Kinda. Den sammantagna rankingen blir därmed ett tapp på 21 platser till plats 182.

Kinda kommun kommer tillsammans med NyföretagarCentrum att ta fram förslag till särskilda aktiviteter riktade till dom som funderar på att starta företag. Det är ett naturligt led i arbetet med Kinda kommuns Näringslivsstrategi och årliga Handlingsplan som finns att läsa på hemsidan.

Du vet väl att NyföretagarCentrums rådgivning är kostnadsfri, oberoende och konfidentiell. Kontakta Eva Torell 0705-553331 , eva.torell@nyforetagarcentrum.se eller besök hemsidan www.nyforetagarcentrum.se/kinda

Roland Frithiofsson, Växtkraftmotor

Läs mera om undersökningen hos Svenskt Näringsliv

Läs Correns artikel