Om Växtkraft

Växtkraft Kinda är en ekonomisk förening med företag och organisationer som medlemmar. Växtkraft arbetar för medlemmarnas behov av rådgivning, samordning, kunskapsspridning, projekt­ledning och nätverkande samt för att generellt stärka näringslivsklimatet i Kinda.

Vår vision

Växtkraft Kinda – får människor och företag att utvecklas och trivas i Kinda

Vår verksamhetsidé

Växtkraft Kinda arbetar för medlemmarnas behov av näringslivsutveckling, genom samordning, kunskapsspridning, projektledning och nätverkande.