Aktiviteter

 Växtkraft tipsar även om andra organisationers aktiviteter:

Vi vill bli fler Kindabor!

Kinda kommun håller på att arbeta fram en flytta-hit-portal och vill ha kontakt med Dig som har lägenheter för uthyrning. Ta i så fall kontakt med Malin Forsberg på
0494-19401 eller malin.forsberg@kinda.se

Företagarnas träffar

Höstens träffar:
Information kommer.
Anmälan till Företagarnas telefonsvarare 0494/108 28 eller e-post kinda@foretagarna.se

Mikrobidrag – för investeringar i små företag

Företag på landsbygden, med max fyra anställda, kan söka bidrag till investeringar. Maxbeloppet är 30.000 kr och kan beviljas för max 50% av investeringskostnaden.

Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

Praktikplatser sökes

Arbetssökande kan göra praktik hos privata och offentliga arbetsgivare samt ideella organisationer. Det finns fyra olika sorters praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen: arbetspraktik, prova på-plats, yrkeskompetensbedömning eller praktisk kompetensutveckling

Hör av dig till arbetsförmedlingen i Kisa

Britt Nyström                         010-4864656    britt.e.nystrom@arbetsformedlingen.se

Carina Rydin      010-4869106    carina.rydin@arbetsformedlingen.se

Caroline Eng      010-4883200   caroline.eng@arbetsformedlingen.se

Gunvor Karlsson  010-4865485    gunvor.karlsson@arbetsformedlingen.se

Hans Nord            010-4867776    hans.nord@arbetformedlingen.se

Rosita Rinaldo   010-4868911   rosita.rinaldo@arbetsformedlingen.se

Enkätundersökning Företagsklimat

Svensk Näringsliv offentliggör årligen sin enkätundersökning av hur företagen upplever Företagsklimatet. Enkäten  utgör tillsammans med näringslivsstatistik underlag för den Ranking i Företagsklimat som presenteras i början av maj.

För att läsa om Kinda, gå in på www.foretagsklimat.se

Skatteverkets informationsträffar

Skatteverket ordnar många bra informationsträffar; om skatter, moms, deklaration och att starta eget. De är kostnadsfria. Läs mera på Skatteverkets hemsida >>.

Välj Östergötland i första sökfältet med nedåt-pilen så kommer information om träffarna fram.