ALMI

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. De erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi Företagspartner AB ägs av staten och har 40 kontor över hela landet.

Almi erbjuder tillväxtrådgivning, mentorer, innovationsrådgivning, hjälp vid köp av företag, nyföretagarrådgivning till företagare med utländsk bakgrund, seminarier och kurser. Läs mera på  http://www.almi.se/Om-Almis-radgivning/.

Almi:s kalendarium över kurser och seminarier i Östergötland: http://www.almi.se/Ostergotland/