Arbetsmiljö – översikt för den oinvigde

Välkommen till halvdagskurs

”Arbetsmiljö – översikt för den oinvigde”
Tisdag den 28 november kl 13.30-16.30

  • Har du gjort en riskbedömning av ditt företag?
  • En olycka händer så lätt – vad borde vi ha haft på plats?
  • Vad krävs för att mitt företag ska bli godkänt vid en inspektion?
  • Vad krävs av Dig för att 98 % av dina medarbetare ska vara engagerade medarbetare?

Anmäl ditt deltagande senast den 17 november

Läs hela inbjudan: Inbjudan Arbetsmiljöutbildning 28 novemb

er