Vårmöte med årsstämmor 2018

Vårmöte med tema ”Företagsklimat i Kinda – färskt resultat av vårens enkät!” I anslutning hålls årsstämmor för Växtkraft Kinda och NyföretagarCentrum i Kinda.

Program:
Kl 16.30 Samling, mingel, kaffe & smörgås
kl 17 Mötesstart:
Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv, om Företagsklimatenkäten
Växtkraft om
Rapport inventering Kindas näringsliv
Rapport Intervju av Växtkrafts medlemmar
Årsmötesförhandlingar.
Varmt välkomna!

Anmälan senast 22 maj till roland.vaxtkraft@gmail.com

Dagordning NFC-årsstämma 2018

Årsredovisning 2017 – Stiftelsen Nyföretagarcentrum i Kinda

Revisionsberättelse 2017 – Stiftelsen NyföretagarCentrum i Kinda

Dagordning VK-föreningsstämma 2018

Årsredovisning 2017 – Växtkraft Kinda ek för

Revisionsberättelse 2017 – Växtkraft Kinda ek för

Budget 2018 – årsstämma 180524