Årsstämma NFC

Digital årsstämma äger rum 3 juni 2020 kl 16.00-17.00.

Anmälan till stämman sker till eva.torell@nyforetagarcentrum.se senast 200601.
Vi mailar dig då länken till vår digitala årsstämma

Dagordning Årsstämma Nyföretagarcentrum 2020

Röstlängd NFC

NFC årsstämma – verksamhet

Årsredovisning m revisionsberättelse NFC

Stiftare Nyföretagarcentrum Kinda – kallade till årsstämman

———————oOo————————-

Årsstämman 2019-05-14

NYFÖRETAGARCENTRUM KINDA
Nyföretagarcentrum Kinda – årsredovisning inkl revisionsberättelse 2018