Föreningsstämma Växtkraft Kinda

Stämman äger rum 3 juni 2020 kl 15.00-16.00.
Anmälan till stämman sker till info@vaxtkraftkinda.se senast 200601.
Vi mailar dig då länken till vår digitala årsstämma

Växtkraft Kinda Årsredovisning inkl revisionsberättelse 2019

Agenda Årsstämma Växtkraft Kinda 2020:

 

 

 

 

 

 

 

 

Röstlängd Växtkraft

Rapport stämman Växtkraft Kinda

————————————————oOo———————————————————-

Stämman 2019-05-14
Växtkraft Kinda – årsredovisning inkl revisionsberättelse 2018