Attraktionskraft Kisa

Alla tjänar på en Attraktivare centralort i kommunen.
Handeln genom ökat kundunderlag, fler besökare, ökad omsättning.
Fastighetsägare genom att lokaler kan hyras ut, fastigheterna stiger i värde.
Bankerna får tryggare kunder med bättre lönsamhet.
Medborgarna genom att ett trevligare samhälle växer fram.
Kommunen kan få ökad befolkningsmängd.
Kisa kan fungera som nod i regionen och centralort i kommunen
Därför är det värt att satsa på Kisas Attraktionskraft !  Tillsammans kan vi !

Mycket behöver göras för att ta till vara möjligheterna som Kisa har.
Och mycket är redan på gång.

Men ännu mera behövs och Du är en viktig aktör i detta.