Svenskt Näringslivs ranking 2018

Kinda behöver fler nya företag och företagssamma människor !

Årets stora Företagsklimatranking från Svenskt Näringsliv publicerades 2 oktober. För Kindas del innebar rankingen att vi tappade 21 platser, från 161 till 182, bland landets 290 kommuner.

Kinda kommun samarbetar med Växtkraft Kinda och NyföretagarCentrum för att skapa så bra företagsklimat som möjligt i Kinda, så att det ska vara lätt att utveckla de befintliga företagen och lätt att starta nya företag.

I våras genomförde Svenskt Näringsliv en enkätundersökning i hela landet, en enkät där företagen betygsätter hur de upplever företagsklimatet i sin egen kommun och även företagsklimatet i Sverige. För Kindas del gav enkätsvaren ett litet positivt besked – företagarna tycker att företagsklimatet blivit lite bättre sen föregående mätning men fortfarande under snittet i Sverige. När det gäller det sammanfattande omdömet stiger företagens betyg av Kindas företagsklimat och resulterar i en förbättring på 20 platser (till rankingplats 166).

Företagens betyg av det lokala företagsklimatet kompletteras i den samlade rankingen av 6 viktiga faktauppgifter avseende företagandet. Här dras Kindas placering ner av att det startas för få ny företag i Kinda. Den sammantagna rankingen blir därmed ett tapp på 21 platser till plats 182.

Kinda kommun kommer tillsammans med NyföretagarCentrum att ta fram förslag till särskilda aktiviteter riktade till dom som funderar på att starta företag. Det är ett naturligt led i arbetet med Kinda kommuns Näringslivsstrategi och årliga Handlingsplan som finns att läsa på hemsidan.

Du vet väl att NyföretagarCentrums rådgivning är kostnadsfri, oberoende och konfidentiell. Kontakta Eva Torell 0705-553331 , eva.torell@nyforetagarcentrum.se eller besök hemsidan www.nyforetagarcentrum.se/kinda

Roland Frithiofsson, Växtkraftmotor

Läs mera om undersökningen hos Svenskt Näringsliv

Läs Correns artikel