Aldrig försent – förverkliga dina drömmar

Aldrig försent – Förverkliga dina drömmar inom gröna näringar!

Tisdag 3 oktober på Kisa bibliotek

Vi i KindaMat tror att det finns många som har en idé, en tanke att testa något nytt inom de gröna näringarna. För att inspirera och pusha dig att förverkliga din dröm har vi bjudit in några spännande entreprenörer till Kisa som berättar om sin resa i motgång och medvind.

Anmälan senast 29/9                                                                                                             Läs hela inbjudan här

 

Posted in Hem

Svenskt Näringslivs ranking 2017

Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat ger detta år, en för Kindas del, sämre rankning än föregående år.

Från plats 110 av landets 290 kommuner vid förra årets ranking, sjunker Kinda till plats 161 år 2017.

Den utvecklingen är varken Växtkraft Kinda eller Kinda kommun nöjda med. Tillsammans jobbar vi för ett livskraftigt näringsliv, verksamt i ett företagsklimat som ger företagaren de bästa möjligheter att utveckla sig och sitt företag. Ett företagsklimat där alla parter känner varandras förutsättningar och roller, där vi hjälper varandra att utvecklas positivt.

Efter att vi i våras fått ta del av bakomliggande enkätsvaren från Kinda-företagarna på en rad frågor om hur de upplever attityder, information och service mm., kunde Kinda kommun och Växtkraft Kinda konstatera att vi har en del förbättringsområden att samlas kring. Den frågan som fick lägsta betyget i Kinda, liksom i stort sett hos varje kommun i landet, var Kommunal Upphandling. Innan sommaren genomfördes därför utbildningsinsatser vid 2 tillfällen för Kindas företagare tillsammans med kommunala tjänstemän. Detta är ett exempel på hur vi vill använda Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet på ett konstruktivt sätt där vi på lokal nivå har påverkansmöjlighet. Andra faktorer i rankingen, som regional infrastruktur som vägnät, tåg- och flygförbindelser, har vi mindre möjlighet att påverka lokalt. Kompetensförsörjning av näringslivet är ett prioriterat område, där vi inom Växtkraft Kindas organisation har en Kompetensgrupp som kommer att ta fram förslag på åtgärder. Växtkraft Kinda har också startat ett lokalt HR- & VD-nätverk i syfte att hitta åtgärder som bidrar till lösningar på företagens kompetensbehov.

Kindas företagsklimats utveckling över tid är för oss viktigare än utfallet enstaka år eller i jämförelse med andra kommuner.

Kindaföretagarnas bedömning av andra gruppers attityder till företagandet känns tillfredsställande och lovande inför framtiden.

Vi behöver alla bli tydligare avseende förväntningar, förutsättningar och roller i dialogen mellan näringsliv och samhälle.

Avslutningsvis så är Kinda kommun och Växtkraft Kinda just nu mitt uppe i ett arbete med att utarbeta en Näringslivsstrategi för Kinda kommun. Denna strategi för utveckling och tillväxt kommer att vara vägledande för Kinda kommuns näringslivsarbete framöver.

Kjell Holmström, ordf Växtkraft

Posted in Hem

Utbildningar hösten 2017

Under hösten är följande kurser planerade/genomförda:
”Framgångsrikt bemötande” – lunch- eller kvällsföreläsning 31 augusti
Brandkunskap – halvdagskurser 5 och 6 september
Hjärt-Lung-räddning – halvdagskurser 26 och 27 september
Matallergier & Specialkost, halvdagskurser 21 november
Livsmedelshygien – halvdagskurs 28 september
Ledarskapsprogram
VD/HR- nätverk 8/9, 13/10, 8/12

Mer information och fler kurser läggs upp fortlöpande.

 

Posted in Hem

VD-HR-nätverk 2 juni

Växtkraft bjuder in…                                     

”Undrar vad de andra företagen i Kinda brottas med för stunden?”
”Egen personalchef vore bra men blir dyrt – kan man dela mellan flera företag?”
”För att produktutveckla behöver vi nya underleverantörer, kan det finnas i Kinda?”

…DIG som är VD, FÖRETAGSLEDARE, CEO, PERSONALCHEF, HR-MANAGER eller annan LEDANDE FUNKTION i litet eller större, privat eller kommunalt företag!

Som följd av uttryckta önskemål och behov hos företag och kommunal verksamhet i Kinda, tar Växtkraft Kinda initiativ till att starta ett nätverk för er.

Välkommen till en första nätverksträff med tema ”Behåll och stärk konkurrenskraften genom kundnöjdhet”

Hur viktigt är det med en nöjd kund? Hur förödande kan det bli med en missnöjd kund? Hur duktiga är ni i ditt företag på att vinna och behålla kunder? Har du och dina medarbetare de specifika kunskaper, färdigheter och beteenden som kunderna märker, uppskattar, kommer tillbaka för och berättar för andra om?

Möt Carl-Johan Johnsson, Achieve Global, som delar med sig av vad den senaste forskningen visar om betydelsen av kundupplevelse och kundnöjdhet för ett företags konkurrenskraft!

Tid
2 juni kl 12.00 Gemensam lunch
13.00 Mötesstart
15.00 Gofika och avrundning av den formella delen.          Därefter finns möjlighet till informellt nätverkande

Plats
Rimforsa Strand, Rimforsa

Kostnad
500 kr exklusive moms för medlem i Växtkraft Kinda
700 kr exklusive moms för icke medlem

Anmälan
ylva.vaxtkraft@gmail.com  tel 0709-67 00 20 före den 24 maj.   Anmälan är bindande
Ange ev matallergier

Möjliga nyttor med detta nätverk:

 • Addera kunskap som kan stärka ditt företag.
 • Med hjälp av varandra identifiera och lösa gemensamma utmaningar.
 • Hitta vägar till kreativa samarbeten.
 • Hantera rekryteringsfrågor, t ex ”tandemrekrytering”, delad anställning etc.
 • Etablera inspirerande och värdefulla kontakter lokalt.
 • Personlig utveckling.
 • Roligt!

 

Vad gäller?

 • Växtkraft administrerar, deltar och sköter det praktiska för att underlätta ditt deltagande.
 • Möten kan ske med eller utan extern föreläsare, vi formar programteman efter era behov.
 • Du deltar när du har möjlighet och förbinder dig inte till något åtagande.
 • Du betalar för de tillfällen du anmäler dig till.
 • Gruppen avgör hur ofta träffarna ska ske.

Minst 8 deltagare för genomförande per tillfälle.

Posted in Hem

Workshop offentlig upphandling 31 maj

Växtkraft Kinda bjuder in…
…WORKSHOP

”Offentlig upphandling – hur gör vi?”

Välkommen till workshop där vi tar del av Kinda Kommuns nya upphandlingsstrategi och arbetar kring hur man på bästa sätt optimerar möjligheterna till lyckad affär för upphandlande myndighet och leverantör.  Det är viktigt att förstå vilka förutsättningar som gäller för båda parter, att göra rätt från början och att ha rätt ställda förväntningar. Vi tror att bästa vägen till ”VINNA-VINNA” är utveckling genom ökad kunskap.

Datum
Onsdag 31 maj kl 12.00-15.30 inklusive lättare måltid och fika. Anmälan senast 24 maj.

Plats
Kisa Församlingsgård, Kyrkvägen 1, Kisa

Målgrupp
Företagare, kommunens tjänstemän, politiker, intresserade
Läs mera och anmäl dig:
Offentlig upphandling inbjudan workshop

Vi vill hjälpa dig att göra rätt – välkommen!

Posted in Hem

Årsstämmor 2017

Torsdag 18 maj kl 15,30
Plats: Sjövalla, (f d Gyromekhuset)

Vi bjuder på fika, årsstämmor för Växtkraft Kinda och NyföretagarCentrum i Kinda, samt rundvandring hos företagen ELA Skogsservice AB (Årets Företagare 2017), Rimforest och Ternstedts Invent AB. Välkomna!

Läs mera om årsstämman och ta del av årsredovisningar, valberedningens förslag till styrelseledamöter mm.

Och välkommen!
Anmälan till roland.vaxtkraft@gmail.com senast 170516.

Posted in Hem