Bli medlem för 500 kr

Just nu kan du bli medlem genom att bara betala medlemsinsatsen på 500 kr! Därefter en årlig medlemsavgift om 100 kr samt en serviceavgift från 1000 kr.

Som medlem erbjuder Växtkraft dig ett Baspaket:
– 1 hembesök per år
– 2 medlemsträffar per år
– kostnadsfri rådgivning 3 timmar per år
– marknadsföring via Växtkrafts hemsida och företagsregister
– rabatt på Växtkrafts aktiviteter såsom utbildningar och föreläsningar

Kontakta Roland Frithiofsson, tel 070-55 194 62 eller roland.vaxtkraft@gmail.com