Enkät företagsklimat

Igår presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av vårens enkätomgång angående Företagsklimatet i våra kommuner. Enkäten, som för Kindas del besvarats av 88 företag, utgör en viktig del i den samlade rankingen, som presenteras 20 september. Det troliga är att Kindas företagsklimatranking kan komma att förbättras från nu gällande 110:e plats (av landets 290 kommuner).
Detta eftersom den nu redovisade enkätdelen visar att företagen i Kinda tycker att Företagsklimatet förbättrats jämfört med året innan (avser det sammanfattande omdömet). I såväl länet som riket har utvecklingen det senaste året gått åt andra hållet.
Vill Du titta närmare på Svenskt Näringslivs undersökning, så följ länken http://www.foretagsklimat.se/kinda/enkatfragor
Där finns det många delfrågor att fundera kring, allt för att ytterligare förbättra klimatet.

ÖstgötaForum 2015

Växtkraft, tillsammans med flera av våra medlemsföretag, deltar på ÖstgötaForum den 23-24 september – en mässa för att knyta kontakter i näringslivet.

http://www.affarsliv.com/start/fler-nyheter/fysiska-moten-vantar-pa-ostgotaforum

 

 

Företagsjouren

Nu börjar en intensiv period för de flesta företagare. Förhoppningsvis får vi en stadig, positiv konjunkturutveckling.

Men skulle det vara så att Du känner någon företagare, eller själv är en, som befinner sig i en besvärlig situation, så tveka inte att kontakta mig eller ta direktkontakt med FöretagsJouren på Region Östergötland. Jag bifogar FöretagsJourens broschyr: FöretagsJouren.pdf

Även angenämare problem är Du jättevälkommen att dryfta med mig. Jag har ett bra nätverk, både lokalt och regionalt, som kan hjälpa Dig komma framåt.

Roland