Företagsbesök

Att öka kunskap och förståelse mellan företag och Kinda kommuns ledning är viktigt för näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat i vår kommun. En bra dialog bygger på kunskap och insikt hos kommunen om hur vardagen ser ut för en företagare. Lika viktigt är att företagare förstår hur kommunen fungerar. Genom att besöka företagare i deras vardag ökar förståelsen mellan kommunen och näringslivet.

I flera år har Kinda kommuns presidium (kommunchef, utvecklingschef, ledande politiker, oppositionsråd) tillsammans med Växtkraft Kinda regelbundet besökt företag.

Alla företag är viktiga och vi eftersträvar en relevant spridning vad gäller geografi, branscher och storlek. Växtkraft Kinda ansvarar för val av företag och bokning av besök.

Kontakta oss om du vill ha besök på ditt företag!

För 2019 är nedanstående datum inplanerade:
Torsdag 10 januari
Måndag 25 februari
Måndag 25 mars
Måndag 13 maj
Måndag 23 sept
Måndag 21 okt
Måndag 18 november
Måndag 9 december