Företagsbesök

Kommunen tillsammans med Växtkraft Kinda besöker företag i Kinda kommun .

För 2019 är nedanstående datum inplanerade:
Torsdag 10 januari
Måndag 25 februari
Måndag 25 mars