Företagsjouren – för företag i svårigheter

När ett företag hamnar i svårigheter kan stöd och hjälp behövas för att ta sig ur situationen och för att få företaget att leva vidare och utvecklas. Därför finns Företagsjouren.

Stöd från Företagsjouren är kostnadsfritt och arbetet sker under sekretess.

Läs mera om Företagsjouren

Kontakt:
foretagsjouren@rjl.se
0705-36 04 25

Företagsjouren drivs av Region Jönköpings län och Region Östergötland