Företagsstöd

Olika typer av stöd för företag finns på såväl lokal som regional nivå.

Här presenterar vi ett urval.

Kontakta Växtkraft om du vill ha hjälp med kontaktuppgifter.