Grundläggande livsmedelshygien

Nästa kurs äger rum 24 november 2020 kl 8-12 eller 13-16.

Kursledare: Carolina Ericsson.

Se kursinbjudan för mera information: Grundläggande livsmedelshygien 201124