GDPR-guide

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation)  tillämpas inom hela EU. Alla företag, offentliga myndigheter och organisationer som behandlar personuppgifter måste tillämpa förordningen som syftar till att ge individen bättre kontroll över sina personuppgifter och samordna lagstiftningen inom EU. GDPR omfattar alla organisationer världen över som behandlar personuppgifter för EU-medborgare.

För att underlätta för dig som har ett mindre företag har verksamt.se tillsammans med Datainspektionen tagit fram den här guiden som tar upp det viktigaste grunderna i dataskyddsförordningen.