Höstens medlemsmöte

MEDLEMSMÖTE 4 december

Växtkraft Kinda välkomnar Joakim Ljungqvist från TEAM-Östergötland

Medlemsmöte öppet för alla som är intresserade

Region Östergötlands ambition att ta ett helhetsgrepp inom strategisk marknadsföring och platsutveckling tar nu tydligare form. Tillsammans med Tillväxtverket drivs just nu ett nytt framtidsorienterat projekt. Målet är att på tre år utveckla, organisera och finansiera en samordnad leveransfunktion av regionens strategiska platsutveckling, innehållande arbetet med att attrahera investeringar och platsmarknadsföring genom samhandling mellan offentliga och privata aktörer.

Projekt TEAM Östergötland har delats upp i tre separata delprojekt:

  1. Främja investeringar i regionen.
  2. Främja besöksnäringen i regionen.
  3. Främja rekrytering i regionen.

Hur kommer detta påverka Kinda Kommun och våra verksamheter? Hur kan vi tillsammans bidra till en blomstrande utveckling av regionens attraktivitet?

Varmt välkomna till en kväll full av inspiration och nätverkande!

Anmälan till info@vaxtkraftkinda.se senast den 30:e november.