Mötesplats Kinda 7 juni

Tema:
Behov av arbetskraft hos företagen
Behov av arbeten bland nyanlända
– Hur kan vi mötas?

Liselotte Böhm, projektledare på Kinda kommuns arbetsmarknads- och integrationsenhet,  berättar om pågående och kommande projekt.

Frukost från 7.15, möte 8-9. VÄLKOMNA!

Läs mera: Mötesplats Kinda juni 2017