Semester på Växtkraft och NFC

Roland har semester v 27-29.
Eva har semester v 28-30.

Trevlig sommar önskar vi