Hösten 2017

Under hösten 2017 är följande kurser planerade hittills:
”Framgångsrikt bemötande”
Brandkunskap
Hjärt-Lung-räddning
Livsmedelshygien
Ledarskapsprogram

Mera information läggs upp fortlöpande.