Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU från 180525 och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Till Växtkraft Kindas integritetspolicy