Växtkraft bjuder in till kompetensutveckling.

Växtkraft anordnar kurser efter medlemmars och övriga Kindaföretags önskemål. Kontakta Växtkraft med önskemål!

Tillsammans med våra samarbetspartners kan erbjuda nedanstående  kurser och seminarier. Kurserna samordnas i grupper om minst 15 personer, vid önskemål på plats på företaget alternativt i våra konferenslokaler.

 • Effektivt hållbarhetsarbete
 • Personligt ledarskap
 • GDPR
 • BAM – Bättre ArbetsMiljö
 • Styrelseutbildning
 • Offentlig upphandling
 • Skatt och redovisning för egna företagare
 • Första hjälpen, företagsspecifik med risker på arbetsplatsen – halvdag
 • Hantera konflikter på arbetsplats – halvdag till flera dagar
 • Ergonomi – Regelverk, riskbedömning och riskbedömning inför förändring i lokaler – halvdag
 • Ergonomi – För medarbetare med kroppskännedom, lyftteknik, kontorsarbetsplats osv – 2 timmar
 • Hälsofrämjande arbete i praktiken – halvdag till flera dagar
 • Vibrationer – Hälsorisker, för chefer och medarbetare – ca 2 tim
 • Alkohol och droger – policy, rutiner, hur hantera frågan på arbetsplatsen i förbyggande syfte och när någon är påverkad på arbetsplatsen – halvdag eller mer
 • Kemiska arbetsmiljörisker kopplat till vissa allergiframkallande ämnen – Lagkrav om de hanterar detta (fd Härdplast) – halvdag

LÄS OM AKTUELLA UTBILDNINGAR OCH SEMINARIER I VÅR NÄRINGSLIVSKALENDER!