Landsbygdsutvecklingsstöd

Mikrobidrag
Det går att söka mikrobidrag för investeringar i små företag via Region Östergötland. Stödet kan sökas av företag på landsbygden och maximalt stödbelopp är 30.000 kr.
Läs mera om mikrobidrag
Landsbygdsprogrammet
Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska landsbygdsprogrammet har varit öppna för ansökan sedan den 27 augusti 2015. Du som driver företag eller projekt på landsbygden kan välja bland ett stort antal olika stöd.

Landsbygdsutvecklingsprojekt genom Sommenbygd-Vätterstrand
På Sommenbygd Vätterstrands hemsida finns följande information:
I Sommenbygd-Vätterstrand samverkar ett antal kommuner för att utveckla landsbygden. Som ett led i arbetet erbjuds föreningar, organisationer, företag och privatpersoner att söka stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Har ni en idé kring en aktivitet ni vill genomföra eller marknadsföra, om ni vill göra en förstudie, pröva en ny idé, investera i eller bygga någonting är ni välkomna med er ansökan.

I Sommenbygd-Vätterstrands lokala utvecklingsstrategi har vi antagit en vision som säger att Sommenbygd-Vätterstrand är en modern och tillgänglig landsbygd där vi lever ett hållbart klimatsmart liv. Följande områden vill vi arbeta med för att nå visionen:

  • Hållbar livskvalitet – där är fokus på individens hälsa, engagemang och kunskap
  • Lokala resurser – vi vill ta vara på lokala resurser för att utveckla nya produkter och tjänster
  • Modern landsbygd – vi vill bidra till service, infrastruktur och mångfald
  • Unga på landsbygden – vi vill att ungas engagemang, entreprenörskap och försörjningsmöjligheter ska öka.

Vi strävar efter ett trepartnerskap vilket innebär att vi vill att projekt som får finansiering från Sommenbygd-Vätterstrand är förankrade och genomförs i samverkan mellan olika parter: offentlig, privat och/eller ideell. Det betyder att flera parter hjälps åt att finansiera och genomföra projektet. Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand står för en del av finansieringen och ni som genomför projektet står för en lika stor del, antingen genom eget arbete eller genom att bidra med pengar eller andra resurser.

I ett projekt kan ni söka max 40.000 kronor från Sommenbygd-Vätterstrand. I ansökan beskriver ni vad er egen insats består av. Er egen insats ska vara värd lika mycket som det belopp ni söker. En arbetstimme är värd 200 kronor.

I ansökan beskriver ni er idé, vilka ni är och hur ni kommer att arbeta. Ansökningarna som kommer in behandlas löpande och varje månad beslutar styrelsen för Sommenbygd-Vätterstrand vilka ansökningar som får stöd. Första beslutsmötet hålls den 5 november 2015.

Projekt som hjälper till att uppfylla våra mål kan få stöd från Sommenbygd-Vätterstrand. Använd formuläret i ansökningsblanketten för att se om och hur ert projekt bidrar.

Utbetalning till beviljade projekt sker vid projektstart. Då betalas halva summan ut som ett förskott. Under projekttiden håller ni kontakt med och får besök av en fadder från Sommenbygd-Vätterstrand som följer hur projektet går. När ni genomfört ert projekt skriver ni en enkel redovisning till oss vad ni gjort, vilka kostnader ni haft och vilket resultat er satsning har gett. Skicka gärna med bilder, pressklipp eller annat material från ert landsbygdsutvecklingsprojekt. När er redovisning har godkänts betalas resterande belopp ut.

Kinda kommuns kontaktpersoner