Medlemsmöten

2 gånger per år inbjuder Växtkraft medlemmar och andra intresserade till medlemsmöten med aktuella teman.

20181107 Medlemsmöte. Mera information kommer.

20180524 Medlemsmöte tema ”Näringslivsklimat” med årsstämma. Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv, medverkar