Medlemsmöten

2 gånger per år inbjuder Växtkraft medlemmar och andra intresserade till medlemsmöten med aktuella teman.

Nästa medlemsmöte äger rum 30 november:
Gäst: Kommunchef Rosie-Marie Fors