Mikrobidrag

Mikrobidrag
– för investeringar i små företag

Företag på landsbygden, med max fyra anställda, kan söka bidrag till investeringar. Maxbeloppet är 30.000 kr och kan beviljas för max 50% av investeringskostnaden.

Mer information finns på länsstyrelsens hemsida.