”Möta affärsmässiga behov”

Bli än bättre på att möta dina kunder – skaffa dig nya kunskaper, färdigheter och medvetet beteende!

Välkommen till halvdagskurs – ”Möta affärsmässiga behov” 4/10

Att hitta och möta affärsmässiga behov är tillsammans med vår förmåga att möta de mänskliga behoven nyckeln till lojala kunder. Utifrån kundens förväntningar arbetar vi här med en struktur för att genomföra effektiva och konsultativa samtal med kunder. Fokus ligger på att ta reda på och möta affärsmässiga behov, de behov som gör att kunden söker din expertis och rådgivning.

Ur kursinnehållet:

  • Fyra delar av ett affärsmässigt samtal
  • Inleda samtalet genom att ge god service
  • Lär dig om kundens behov
  • Ge tydlig och relevant information
  • Ge ovälkommen information
  • Avsluta samtalet genom att ge god service

Målgrupp: Alla som har någon form av kundkontakt externt eller internt.
Kursledare: Carl-Johan Johnsson, Achieve Global

Läs mera om kursen: Inbjudan Möta affärsmässiga behov KINDA

Anmälan till ylva.vaxtkraft@gmail.com senast 24 augusti.