NFC Kinda

NyföretagarCentrum i Kinda

Jobs and Society/NyföretagarCentrum är en näringslivsdriven stiftelse som har syftet att stimulera entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag.

Klicka här för att komma till NFC:s hemsida

Först och främst sker det genom NyföretagarCentrum på mer än 100 orter i Sverige, enligt Jobs and Societys speciella modell. Vi har funnits i Sverige sedan 1985.

Med hjälp av erfarna rådgivare på ett NyföretagarCentrum erbjuds kostnadsfri, personlig, konfidentiell och oberoende vid start av eget företag. NyföretagarCentrum är en unik modell eftersom det är det lokala näringslivet på varje ort som till huvuddelen bidrar med kunskap, engagemang och finansiering.

Fakta visar att företag som har startat via NyföretagarCentrum har förberett sin start noga och blir uthålliga företag på marknaden.

Nyföretagarrådgivare:

Rådgivare och växtkraftmotor
Roland Frithiofsson
070-551 94 62
roland@vaxtkraftkinda.se

Rådgivare
Eva Torell
070-555 33 31
eva.vaxtkraft@gmail.com

Besöksadress: Storgatan 11 c, 1 trappa, 590 38 Kisa
Postadress: Box 100, 590 40 Kisa