NyföretagarCentrum

NyföretagarCentrum i Kinda Åtvidaberg Ydre

NyföretagarCentrum är en näringslivsdriven stiftelse som har syftet att stimulera entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag. I över 200 kommuner finns lokala nyföretagarcentrum.

Klicka här för att komma till NFC:s hemsida

NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri, personlig, konfidentiell och oberoende rådgivning vid start av eget företag. NyföretagarCentrum är en unik modell eftersom det är det lokala näringslivet på varje ort som till huvuddelen bidrar med kunskap, engagemang och finansiering.

Statistik visar att företag som har startat via NyföretagarCentrum är bättre förberedda och har högre lönsamhet.

Nyföretagarrådgivare:

Rådgivare och växtkraftmotor
Roland Frithiofsson
070-551 94 62
roland.vaxtkraft@gmail.com

Rådgivare
Eva Torell
070-555 33 31
eva.torell@nyforetagarcentrum.se

Besöksadress: Storgatan 11 c, 1 trappa, 590 38 Kisa
Postadress: Box 100, 590 40 Kisa