Offentlig upphandling

Växtkraft Kinda vill på olika sätt bidra till goda förutsättningar för näringslivets utveckling. Som ett led i detta har vi fokus på OFFENTLIG UPPHANDLING. Under 2017 arrangerade vi två utbildningstillfällen på temat. Vi planerar för ytterligare en insats i början av 2018 som kommer att belysa kommunens kommande investeringar.

Du känner väl till att du kan hålla koll på vilka upphandlingar som är aktuella? Gå in via den här länken och bekanta dig med informationen:

http://www.kinda.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.15d59a7c151bb4254b79847d.html

Här finner du aktuella upphandlingar, allmän information, länkar till andra upphandlingssidor, regler för upphandling mm.

JUST NU (september 2017) annonseras upphandlingen för de nya ramavtalen gällande drift och underhåll. Anbudsområden är bygg, mark, golv, målning, el, vs, ventilation och plåt!

Undrar du över något är du välkommen att kontakta Elsa Martinsson, Kinda kommun, eller oss på Växtkraft Kinda
– Lycka till!