Offentlig upphandling

Växtkraft Kinda vill på olika sätt bidra till goda förutsättningar för näringslivets utveckling. Som ett led i detta har vi tidigare arrangerat två utbildningstillfällen på temat.

Du känner väl till att du kan hålla koll på vilka upphandlingar som är aktuella? Via länken nedan finner du aktuella upphandlingar, allmän information, länkar till andra upphandlingssidor, regler för upphandling, kontaktperson mm.

http://www.kinda.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.15d59a7c151bb4254b79847d.html