Offentlig upphandling

Växtkraft Kinda vill på olika sätt bidra till goda förutsättningar för näringslivets utveckling. Som ett led i detta har vi fokus på OFFENTLIG UPPHANDLING. Under 2017 arrangerade vi två utbildningstillfällen på temat.

Du känner väl till att du kan hålla koll på vilka upphandlingar som är aktuella? Via länken nedan finner du aktuella upphandlingar, allmän information, länkar till andra upphandlingssidor, regler för upphandling mm.

http://www.kinda.se/naringslivocharbete/upphandlingochinkop.4.15d59a7c151bb4254b79847d.html

Undrar du över något är du välkommen att kontakta Elsa Martinsson, Kinda kommun, eller oss på Växtkraft Kinda