Omvärldsanalys för Kindas näringsliv

Växtkraft Kinda och Kinda kommun jobbade hösten 2017 fram den första Näringslivsstrategin för  Kinda. I den anges att ett av de 4 politiskt prioriterade utvecklingsområdena är ”Ett livskraftigt näringsliv”.  Samtidigt gavs ett uppdrag till Växtkraft Kinda att genomföra en Omvärldsanalys, bl a för att se hur livskraftigt Kindas näringsliv varit / är / förväntas bli i framtiden.

Här finner Du den rapport som ger en del svar på frågorna ovan. Samt pekar på drivkrafter och trender som vi tror kommer göra våra svar lite osäkrare ju längre in i framtiden vi skådar. Säkrare kan vi vara när vi konstaterar att under den senaste 12-årsperioden har Kindas näringsliv utvecklats från krisläge till konkurrenskraft i näst högsta regionklass. Nu bör det finnas visst utrymme att kombinera konkurrenskraften med Växtkraften.

Rapport ”Omvärldsanalys för Kindas näringsliv”