Vårmöte med årsmötesförhandlingar 24 maj

Program:
Sofia Sjöström, Svenskt Näringsliv, om Företagsklimatenkäten
Kinda kommuns näringslivsstrategi och handlingsplaner
Årsmötesförhandlingar.
Plats: mötessalen Kinda Ydre Sparbank, Grönedegatan 6, Kisa, ingång från baksidan
Varmt välkomna!

Anmälan till roland.vaxtkraft@gmail.com
Läs hela programmet: Inbjudan 24 maj 2018