Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren ägs och drivs av 850 företag med 45 000 medarbetare i Östergötland, Sörmland och på Gotland. Den är politiskt obunden, arbetar för ökad tillväxt och bidrar till medlemmars affärer – lokalt, regionalt och globalt. Uppdraget är lika viktigt som tydligt: att driva ett aktivt synligt påverkansarbete och bidra till att East Sweden utvecklas till Sveriges mest spännande tillväxtregion.

Östsvenska handelskammarens erbjuder bland annat hjälp med nätverk, utbildningar, handelsdokument, styrelsekompetens och som betrodd tredjepart. De organiserar också East Sweden Infra Cluster och 100-listan. Läs mera på http://ostsvenskahandelskammaren.se/

Läs mer om Östsvenska Handelskammarens utbildningar:  http://ostsvenskahandelskammaren.se/erbjudande/utbildningar/