Stångåns Vattenråd

Stångåns Vattenråd bildades sommaren 2011. Vattenråden bygger på EU:s Vattendirektiv, som primärt handlar om att uppnå God Vattenkvalitet i våra sjöar och vattendrag. Vattenråden kan samtidigt utgöra en arena för olika vattenintressen att på ett tidigt stadie för dialog. Bevarandeintressen har möjlighet att möta exploaterings- och utvecklingsintressen.

Kinda Kanal, som vi föredrar att kalla området, behöver utveckling !

Inom Kinda kommuns gränser verkar Stångåns Vattenråd med främst två arbetgrupper: Kisadalen och Stora Sjöarna.

Kisadalen har sedan lång tid tillbaka en väl fungerande organisation.