Våren 2017

Våren 2017 hölls bl a dessa kurser/seminarier:

Offentlig upphandling – hur gör vi?
Soppseminarium där vi belyser offentlig upphandling från olika perspektiv – upphandlande myndighet och leverantör.  Det är viktigt att förstå vilka förutsättningar som gäller för båda parter, att göra rätt från början och att ha rätt ställda förväntningar.  Vi tror att bästa vägen till ”VINNA-VINNA” är utveckling genom ökad kunskap.
Seminarium den 2 februari
Läs fullständig information i bifogad inbjudan.
Målgrupp:  Företagare, politiker, kommunens tjänstemän, eller andra intresserade
Inbjudan – Offentlig upphandling

Ledarskapsprogram
Utvecklas i din ledarroll och som person. 3 dagar
En kurs pågår och nya är planerade med start hösten 2017.
Inbjudan Personligt Ledarskap
Personligt Ledarskap sid 1
Personligt Ledarskap sid 2

Livsmedelshygien – café, restaurang etc
Uppdatera och förnya dina kunskaper om livsmedelshygien. För dig som arbetar med livsmedel till konsument. Halvdagskurs
Kurs Livsmedelshygien inbjudan

Livsmedelshygien – offentlig sektor
För dig som arbetar med livsmedel inom omsorgsverksamhet.
Halvdagskurs 21 mars. Läs mera:
Kurs Livsmedelshygien inbjudan boenden offentligt

Brand- och Hjärt-lungräddning (HLR)
Gör rätt när det bråttom. Välj brand, HLR eller båda.
Kurstillfällen: 14 mars och 16 mars 2017. Läs mera:
Inbjudan grundläggande Brandkunskap
Inbjudan HLR

Framgångsrikt bemötande – hur svårt ska det vara?
Ett viktigt och kraftfullt konkurrensmedel – och roligt!
2-timmarsföreläsning
Inbjudan Framgångsrikt bemötande