VD/HR- nätverksträffar

På efterfrågan har Växtkraft tagit initiativ till ett VD-HR-nätverk för dig som är VD, företagsledare, CEO, personalchef, HR-manager eller har annan ledande funktion i ett litet eller större, privat eller kommunalt, företag/organisation. Träffarna sker fredagar kl 12-15

Kontakta Ylva Wall för mera information: ylva.vaxtkraftg@gmail.com, 070-967 00 20

Nästa nätverksträff
181026 ”Psykisk ohälsa”
181207 Tema ”Möjligheter med Science Park Mjärdevi”

Tidigare träffar
180831 ”Framtidsregionen East Sweden” – Hur kan ditt företag få nytta av Östsvenska Handelskammaren?
180601 Tema: ”Design på strategisk nivå”.
180323 tema ” Att finna och ta vara på Kindas ungdomar – hur kan de bli våra framtida medarbetare? ”
170602 tema ”Behåll och stärk konkurrenskraften genom kundnöjdhet”
170908 tema ”Universitetet som kraftkälla”
171208 tema Att dela arbetskraft och kompetenser mellan företag – hur kan en lösning se ut?” .

Mera information om VD/HR-träffarna:                         

Målgrupp: VD, FÖRETAGSLEDARE, CEO, PERSONALCHEF, HR-MANAGER eller annan LEDANDE FUNKTION i litet eller större, privat eller kommunalt företag!

Teman som förstärks av inspirerande föreläsare för att ge näring till diskussion och idéer till lösningar.

Kostnad
500 kr exklusive moms för medlem i Växtkraft Kinda
700 kr exklusive moms för icke medlem

Möjliga nyttor med detta nätverk:

 • Addera kunskap som kan stärka ditt företag.
 • Med hjälp av varandra identifiera och lösa gemensamma utmaningar.
 • Hitta vägar till kreativa samarbeten.
 • Hantera rekryteringsfrågor, t ex ”tandemrekrytering”, delad anställning etc.
 • Etablera inspirerande och värdefulla kontakter lokalt.
 • Personlig utveckling.
 • Roligt!

Anmälan och kontaktperson
ylva.vaxtkraft@gmail.com  tel 0709-67 00 20                                    Bindande anmälan senast 10 dagar före genomförande

Vad gäller?

 • Växtkraft administrerar, deltar och sköter det praktiska för att underlätta ditt deltagande.
 • Möten kan ske med eller utan extern föreläsare, vi formar programteman efter era behov.
 • Du deltar när du har möjlighet och förbinder dig inte till något åtagande.
 • Du betalar för de tillfällen anmäler dig till.
 • Gruppen avgör hur ofta träffarna ska ske.
 • Minst 8 deltagare för genomförande per tillfälle.