VD/HR- nätverksträffar

På efterfrågan har Växtkraft tagit initiativ till ett VD-HR-nätverk för dig som är VD, företagsledare, CEO, personalchef, HR-manager eller har annan ledande funktion i ett litet eller större, privat eller kommunalt, företag/organisation. Träffarna sker fredagar kl 12-15

Kontakta Ylva Wall för mera information: ylva.vaxtkraftg@gmail.com, 070-967 00 20

Nästa nätverksträff
180831 ”Framtidsregionen East Sweden” – Hur kan ditt företag få nytta av Östsvenska Handelskammaren?
Läs mera i nedanstående dokument.
Inbjudan VD HR nätverk 31 augusti 2018 Östsvenska Handelskammaren

181026 ”Psykisk ohälsa”
Inbjudan VD HR nätverk 31 augusti 2018 Östsvenska Handelskammaren

181126 ”Preliminärt tema ”Möjligheter med Science Park Mjärdevi”

 

Tidigare träffar:

180601 Tema: ”Design på strategisk nivå”.
Stiftelsen Svensk Industridesign arbetar för att design ska användas i allt innovations – och förändringsarbete. 12 Kindaföretag deltar just nu pilotprojektet ”Designdrivet”. Möt och inspireras av Kristina Frisk, VD för SVID (Stiftelsen Svensk IndustriDesign)

180323 tema ” Att finna och ta vara på Kindas ungdomar – hur kan de bli våra framtida medarbetare? ”
170602 tema ”Behåll och stärk konkurrenskraften genom kundnöjdhet”
170908 tema ”Universitetet som kraftkälla”
171208 tema Att dela arbetskraft och kompetenser mellan företag – hur kan en lösning se ut?” .

Mera information om VD/HR-träffarna:                         

Målgrupp: VD, FÖRETAGSLEDARE, CEO, PERSONALCHEF, HR-MANAGER eller annan LEDANDE FUNKTION i litet eller större, privat eller kommunalt företag!

Teman som förstärks av inspirerande föreläsare för att ge näring till diskussion och idéer till lösningar.

Kostnad
500 kr exklusive moms för medlem i Växtkraft Kinda
700 kr exklusive moms för icke medlem

Möjliga nyttor med detta nätverk:

 • Addera kunskap som kan stärka ditt företag.
 • Med hjälp av varandra identifiera och lösa gemensamma utmaningar.
 • Hitta vägar till kreativa samarbeten.
 • Hantera rekryteringsfrågor, t ex ”tandemrekrytering”, delad anställning etc.
 • Etablera inspirerande och värdefulla kontakter lokalt.
 • Personlig utveckling.
 • Roligt!

Anmälan och kontaktperson
ylva.vaxtkraft@gmail.com  tel 0709-67 00 20                                    Bindande anmälan senast 10 dagar före genomförande

Vad gäller?

 • Växtkraft administrerar, deltar och sköter det praktiska för att underlätta ditt deltagande.
 • Möten kan ske med eller utan extern föreläsare, vi formar programteman efter era behov.
 • Du deltar när du har möjlighet och förbinder dig inte till något åtagande.
 • Du betalar för de tillfällen anmäler dig till.
 • Gruppen avgör hur ofta träffarna ska ske.
 • Minst 8 deltagare för genomförande per tillfälle.