VD/HR- nätverksträffar

På efterfrågan har Växtkraft tagit initiativ till ett VD-HR-nätverk för dig som är VD, företagsledare, CEO, personalchef, HR-manager eller har annan ledande funktion i ett litet eller större, privat eller kommunalt, företag/organisation. Träffarna startar med lunch kl 12 och pågår till kl 15.

Har du önskemål om teman, kontakta oss!

Kommande nätverksträffar
Se näringslivskalendern.

Mera information om VD/HR-träffarna:                         

Målgrupp: VD, FÖRETAGSLEDARE, CEO, PERSONALCHEF, HR-MANAGER eller annan LEDANDE FUNKTION i litet eller större, privat eller kommunalt företag!

Teman som förstärks av inspirerande föreläsare för att ge näring till diskussion och idéer till lösningar.

Möjliga nyttor med detta nätverk:

  • Addera kunskap som stärker ditt företag.
  • Med hjälp av varandra identifiera och lösa gemensamma utmaningar.
  • Hitta vägar till kreativa samarbeten.
  • Hantera rekryteringsfrågor, t ex ”tandemrekrytering”, delad anställning etc.
  • Etablera inspirerande och värdefulla kontakter lokalt.
  • Personlig utveckling.
  • Roligt!

Anmälan och kontaktperson
andreea@vaxtkraftkinda.se  tel 070-724 66 70