VD/HR- nätverksträffar

På efterfrågan har Växtkraft tagit initiativ till ett VD-HR-nätverk för dig som är VD, företagsledare, CEO, personalchef, HR-manager eller har annan ledande funktion i ett litet eller större, privat eller kommunalt, företag/organisation.

Två träffar har hittills genomförts, 2/6 med tema ”Behåll och stärk konkurrenskraften genom kundnöjdhet” samt 8/9 med tema ”Universitetet som kraftkälla”.

Återstående träffar under hösten är 13/10, 8/12. Läs mera här: Inbjudan VD HR nätverk ht 2017